[ MENU DODATKOWE ]Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-96-20
e-mail: katedra.matematyki@up.lublin.pl
www: http://kzmi.up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny
tel. 81-531-96-27
e-mail: agnieszka.kubik@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof.dr hab. Zofia Hanusz, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-96-33
  e-mail: zofia.hanusz@up.lublin.pl / Zakład Statystyki Matematycznej

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

 • Bożena Bogusz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-21, 81-531-96-25
  e-mail: katedra.matematyki@up.lublin.pl / Zakład Statystyki Matematycznej
 • Janina Budzyńska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-21
  e-mail: janina.budzynska@up.lublin.pl / Pracownia Teorii Eksperymentu i Biometrii

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Edward Niedokos, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-21
 • prof. dr hab. Mirosława Wesołowska-Janczarek, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-29 / Pracownia Teorii Eksperymentu i Biometrii