[ MENU DODATKOWE ]Sekcja ds Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81-445-66-03, 81-445-62-53, 81-445-60-73, fax 81-445-67-30
e-mail: malgorzata.jatczak@up.lublin.pl
www: http://www.up.lublin.pl/zamowienia/
Kierownik Sekcji: mgr Małgorzata Jatczak, Kierownik Sekcji
tel. 81-445-60-73
e-mail: malgorzata.jatczak@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy