[ MENU DODATKOWE ]Zakład Patofizjologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Bobowiec, profesor zwyczajny
tel. 81-445-66-65
e-mail: ryszard.bobowiec@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Pozostali pracownicy

    Profesorowie emerytowani

    • prof. dr hab. Marian Wiśliński, profesor emerytowany