[ MENU DODATKOWE ]Zakład Biofizyki

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81-445-69-37
e-mail: agnieszka.sujak@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Sujak, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-69-37
e-mail: agnieszka.sujak@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

    Adiunkci

    Asystenci

    Pozostali pracownicy