[ MENU DODATKOWE ]Zakład Mikrobiologii i Biologii Rozrodu

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-69-52
e-mail: hanna.biswencel@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Adiunkci

    Pracownicy