[ MENU DODATKOWE ]Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-97-34, fax 81-531-97-29
e-mail: slawomir.kocira@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Kocira, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny
tel. 81-531-97-35
e-mail: slawomir.kocira@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Wykładowcy

  Pozostali pracownicy

  Doktoranci

  • mgr inż. Kamil Depo, doktorant
  • mgr Alaa Kamel Subr, doktorant, tel. 81 531-97-29
  • mgr inż. Magdalena Kołtun, doktorant