[ MENU DODATKOWE ]Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-97-34, fax 81-531-97-29
e-mail: slawomir.kocira@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-531-97-35
e-mail: slawomir.kocira@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Profesorowie uczelni

    Wykładowcy

    Pracownicy