[ MENU DODATKOWE ]Zakład Modelowania i Systemów Informacyjnych

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 44
tel. 81-461-00-61 w. 226, 81-531-96-89
e-mail: andrzej.kusz@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kusz, profesor dydaktyczny
tel. 81 531 96 88, pok 1.70
e-mail: andrzej.kusz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Profesorowie uczelni

    Wykładowcy