[ MENU DODATKOWE ]Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81-445-65-48
e-mail: agnieszka.najda@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. Agnieszka Najda, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-65-48
e-mail: agnieszka.najda@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Pracownicy

  • dr Barbara Mysiak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-71-51, 81-461-00-61 w.246
   e-mail: barbara.mysiak@up.lublin.pl
  • mgr inż. Klaudia Świca, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-13,81-524-71-51