[ MENU DODATKOWE ]Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-96-89
p.o. Kierownika: dr hab. inż. Jacek Kapica, profesor uczelni
tel. 81-531-96-95, pok. 1.77
e-mail: jacek.kapica@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

Adiunkci

  • dr inż. Piotr Makarski, adiunkt, tel. 81-531-96-96, pok 1.72
  • dr inż. Marek Ścibisz, adiunkt, tel. 81-531-96-94, pok 1.76
    e-mail: marek.scibisz@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy

Profesorowie emerytowani