[ MENU DODATKOWE ]Katedra Turystyki i Rekreacji

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
e-mail: turystyka@up.lublin.pl
Kierownik: dr. hab. Joanna Hawlena, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny
tel. 81-445-66-88
e-mail: hawlena@interia.pl

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

Pracownicy