[ MENU DODATKOWE ]Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

20-612 Lublin, ul. Gęboka 30 Bud. A Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt
e-mail: dziek.wet@up.lublin.pl
koordynator: mgr Robert Przyłucki, specjalista
tel. 81-528-47-24
e-mail: robert.przylucki@up.lublin.pl

Pracownicy