[ MENU DODATKOWE ]Dziekanat Wydz.Nauk o Żywności i Biotechnologii

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
e-mail: dziekanat.nzb@up.lublin.pl
koordynator: mgr inż. Natalia Grodzieńska, starszy specjalista
tel. 81-462-33-88
e-mail: natalia.drozd@up.lublin.pl

Pracownicy