[ MENU DODATKOWE ]Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
Kierownik: dr hab. Urszula Pankiewicz, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-462-33-30
e-mail: urszula.pankiewicz@up.lublin.pl

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy

Doktoranci

  • mgr inż. Karolina Nowosad , doktorant, tel. 81 462 33 33

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Jerzy Jamroz, profesor emerytowany
    e-mail: jerzy.jamroz@up.lublin.pl
  • prof. dr hab. Janusz Wierciński, profesor emerytowany