[ MENU DODATKOWE ]Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Dyrektor: mgr inż. Anna Woźniak, Dyrektor
tel. 81-445-68-85
e-mail: anna.wozniak@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Pracownicy

 • mgr Izabela Banak, starszy specjalista, tel. 81-445-66-99
  e-mail: izabela.banak@up.lublin.pl / Biuro Organizacji i Toku Studiów
 • mgr Magdalena Bohuniuk, doradca zawodowy, tel. 81-445-66-05
  e-mail: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl / Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
 • mgr Iwona Joć, specjalista, tel. 81-445-66-45
  e-mail: iwona.joc@up.lublin.pl / Biuro Organizacji i Toku Studiów
 • dr inż. Zdzisław Kaczmarski, starszy specjalista, tel. 81-445-61-22
  e-mail: zdzislaw.kaczmarski@up.lublin.pl / Biuro Organizacji i Toku Studiów
 • mgr inż. Magdalena Koczy-Ścibura, specjalista, tel. 81-441-14-81 w.127
  e-mail: magdalena.koczy@up.lublin.pl / Biuro Stypendiów Studenckich
 • mgr inż. Dorota Kowalska, starszy referent, tel. 81-441-14-81 w.127 / Biuro Stypendiów Studenckich
 • mgr Emilia Królikowska, specjalista, tel. 81-445-66-05
  e-mail: emilia.krolikowska@up.lublin.pl / Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
 • mgr inż. Edyta Kutnik, specjalista, tel. 81-445-69-99
  e-mail: edyta.kutnik@up.lublin.pl / Biuro Organizacji i Toku Studiów
 • mgr inż. Patrycja Kwiatosz, specjalista, tel. 81-445-67-08
  e-mail: patrycja.kwiatosz@up.lublin.pl / Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
 • mgr inż. Magdalena Łukasik, starszy specjalista, tel. 81-445-65-40, kom. sł. 668-342-221
  e-mail: magdalena.lukasik@up.lublin.pl / stanowisko ds. osób niepełnosprawnych
 • mgr inż. Katarzyna Oleszek, starszy specjalista, tel. 81-533-06-24
  e-mail: stypendia@up.lublin.pl, katarzyna.oleszek@up.lublin.pl / Biuro Stypendiów Studenckich
 • dr inż. Magdalena Patro, starszy specjalista, tel. 81-445-65-88
  e-mail: magdalena.patro@up.lublin.pl / Biuro Organizacji i Toku Studiów
 • mgr inż. Dorota Piekutowska, starszy specjalista, tel. 81-445-66-05
  e-mail: dorota.piekutowska@up.lublin.pl / Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
 • mgr inż. Beata Piętas, starszy specjalista, tel. 81-445-65-88
  e-mail: beata.pietas@up.lublin.pl / Biuro Organizacji i Toku Studiów
 • mgr Monika Puchacz, specjalista / Biuro Stypendiów Studenckich
 • dr Renata Reszka-Dyrka, starszy specjalista, tel. 81-445-61-03
  e-mail: renata.reszka@up.lublin.pl / Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
 • mgr inż. Ewa Rypulak, specjalista, tel. 81-441-14-17
  e-mail: ewa.rypulak@up.lublin.pl / Biuro Stypendiów Studenckich
 • mgr Sylwia Sałuda, referent / Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia
 • mgr inż. Małgorzata Szwast, starszy specjalista, tel. 81-445-67-08
  e-mail: malgorzata.szwast@up.lublin.pl / Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
 • mgr Kinga Anna Tarchynska, specjalista, tel. 81-445-65-39
  e-mail: kinga.tarchynska@up.lublin.pl / Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia
 • mgr Joanna Teter, specjalista, tel. 81-441-14-18
  e-mail: joanna.teter@up.lublin.pl / Biuro Stypendiów Studenckich
 • mgr Agnieszka Wasilak, starszy specjalista, tel. 81-445-65-39
  e-mail: agnieszka.wasilak@up.lublin.pl / Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia
 • mgr inż. Anna Wąchała, referent, tel. 81-445-65-39
  e-mail: anna.wachala@up.lublin.pl / Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia
 • mgr inż. Łukasz Wójcik, starszy specjalista, tel. 81-445-68-93
  e-mail: lukasz.wojcik@up.lublin.pl / Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
 • mgr inż. Monika Zając, referent, tel. 81-445-65-39
  e-mail: monika.zajac@up.lublin.pl / Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia