[ MENU DODATKOWE ]Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81-445-66-33
e-mail: henryk.galant@up.lublin.pl
Przewodniczący Zarządu: dr Henryk Galant, Przewodniczący Zarządu
tel. 81-445-66-48
e-mail: henryk.galant@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy

  • mgr Małgorzata Bałdyga, Członek Zarządu, tel. 81-445-67-58
    e-mail: malgorzata.baldyga@up.lublin.pl
  • mgr inż. Krystyna Hodara, Członek Zarządu
  • Ewa Kowalczuk, Sekretarz
  • mgr inż. Danuta Murawska, Skarbnik
  • dr inż. Zbigniew Segit, Zastępca Przewodniczącego Zarządu
  • mgr inż. Katarzyna Słotwińska, kasjer , tel. 81-445-65-10
    e-mail: katarzyna.slotwinska@up.lublin.pl
  • mgr Irena Szubtarska, Członek Zarządu
  • Jolanta Wysocka, Sekretarz, tel. 81-531-96-55
    e-mail: jolanta.wysocka@up.lublin.pl
  • mgr Dorota Zaleska, księgowa, tel. 81-445-66-33
    e-mail: dorota.zaleska@up.lublin.pl
  • Urszula Zieńczuk, Członek Zarządu