[ MENU DODATKOWE ]Katedra Biochemii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
www: http://www.biochwet.up.lublin.pl/
Kierownik: prof. dr hab. Marta Kankofer, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-66-08
e-mail: marta.kankofer@up.lublin.pl

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Asystenci

  Pracownicy

  • mgr Jerzy Janczak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-37
  • mgr inż. Łukasz Krzyszczak, pracownik gospodarczy, tel. 81-445-68-38, www

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Maria Podolak-Majczak, profesor emerytowany