[ MENU DODATKOWE ]Katedra Zarządzania i Marketingu

20-262 Lublin, ul. B. Dobrzańskiego 37
tel. 81 461 00 61 centrala
e-mail: ekonomia.zarzadzanie@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. Eugenia Czernyszewicz, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny
tel. 81 461 00 61 w 283, tel/fax 81-461-05-61
e-mail: eugenia.czernyszewicz@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  • dr inż. Sebastian Białoskurski, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 194
   e-mail: sb79@interia.pl, www / Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
  • dr Anna Goliszek, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 177
   e-mail: anna.goliszek@up.lublin.pl, www / Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
  • dr inż. Barbara Gradziuk, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w.196
   e-mail: barbara.gradziuk@up.lublin.pl, www / Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
  • dr inż. Paweł Janulewicz, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 286
   e-mail: pawel.janulewicz@up.lublin.pl, www / Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
  • dr Agnieszka Komor, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 270
   e-mail: agnieszka.komor@up.lublin.pl, www / Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
  • dr inż. Dariusz Paszko, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 154
   e-mail: dariusz.paszko@up.lublin.pl / Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa
  • dr inż. Joanna Pawlak, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 154
   e-mail: joanna.pawlak@up.lublin.pl / Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa
  • dr inż. Wioletta Wróblewska, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w.158
   e-mail: wioletta.wroblewska@up.lublin.pl / Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa

  Asystenci

  • dr inż. Łukasz Kopiński, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 282
   e-mail: lukasz.kopinski@up.lublin.pl / Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa

  Pracownicy

  • mgr Aldona Miłkowska, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 181
   e-mail: aldonamilkowska@wp.pl
  • mgr Anna Religa, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w.174