[ MENU DODATKOWE ]Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Jolanta Król, profesor uczelni
tel. 81-445-68-22
e-mail: jolanta.krol@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pozostali pracownicy