[ MENU DODATKOWE ]Dział Technologii Multimedialnych

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-96-37, fax 81-531-96-37
e-mail: dtm@up.lublin.pl
www: http://www.up.lublin.pl/dtm
Kierownik Działu: mgr Wojciech Olecki, Kierownik Działu
tel. 81-531-96-35, kom. sł. 572-330-949
e-mail: wojciech.olecki@up.lublin.pl

Pracownicy