[ MENU DODATKOWE ]Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej

20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
tel. 81-445-61-25
e-mail: dariusz.dziki@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Dziki, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-61-25, p.128
e-mail: dariusz.dziki@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof.dr hab. Agnieszka Wójtowicz, profesor badawczo - dydaktyczny, tel. 81-445-61-27, p.14
  e-mail: agnieszka.wojtowicz@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Procesowej

Profesorowie uczelni

 • dr hab. Marcin Mitrus, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-445-62-10
  e-mail: marcin.mitrus@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Procesowej
 • dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-445-61-18, p. 12
  e-mail: tomasz.oniszczuk@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Procesowej
 • dr hab. Stanisław Rudy, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-445-61-26, p. 126
  e-mail: stanislaw.rudy@up.lublin.pl / Zakład Techniki Cieplnej

Adiunkci

Pracownicy

 • mgr inż. Elżbieta Kloc, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 445-61-24, p. 129
  e-mail: elzbieta.kloc@up.lublin.pl / Zakład Techniki Cieplnej
 • mgr inż. Tomasz Mazurek, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 445-61-24, p. 129
  e-mail: tomasz.mazurek@up.lublin.pl / Zakład Techniki Cieplnej
 • mgr inż. Marek Milanowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-62-10
  e-mail: marek.milanowski@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Procesowej

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Tadeusz Lis, profesor emerytowany / Zakład Techniki Cieplnej
 • prof. dr hab. Helena Lis, prof.emerytowany / Zakład Techniki Cieplnej
 • prof. dr hab. Leszek Mościcki, profesor emerytowany
  e-mail: leszek.moscicki@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Procesowej