[ MENU DODATKOWE ]Instytut Produkcji Ogrodniczej

20-612 Lublin,ul.Głęboka 28
tel. 81-531-96-85
e-mail: zbigniew.jarosz@up.lublin.pl
Dyrektor: dr hab.inż. Zbigniew Jarosz, adiunkt badawczo-dydaktyczny
tel. 81-531-96-85
e-mail: zbigniew.jarosz@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-96-75
  e-mail: marzena.wozniak@up.lublin.pl / Zakład Żywienia Roślin
 • prof. dr hab. Andrzej Borowy, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-96-80
  e-mail: andrzej.borowy@up.lublin.pl / Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii
 • prof.dr hab. Bohdan Dobrzański, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-96-80
  e-mail: bohdan.dobrzanski@up.lublin.pl / Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii

Profesorowie uczelni

 • dr hab. Katarzyna Dzida, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-97-06
  e-mail: katarzyna.dzida@up.lublin.pl / Zakład Żywienia Roślin

Adiunkci

 • dr inż. Piotr Baryła, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-531-96-78
  e-mail: agric@poczta.onet.pl / Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii
 • dr hab. Wojciech Durlak, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-96-76
  e-mail: wdurlak@autograf.pl / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • dr hab. Magdalena Kapłan, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-96-78
  e-mail: magdalena.kaplan@up.lublin.pl / Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii
 • dr Tomasz Lipa, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-96-79
  e-mail: tomasz.lipa@up.lublin.pl / Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii
 • dr hab.inż. Barbara Marcinek, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-96-86
  e-mail: barbara.marcinek@up.lublin.pl / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • dr Marzena Parzymies, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-96-86
  e-mail: marzena.parzymies@up.lublin.pl / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • dr Karolina Pitura, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-97-06
  e-mail: karolina.pitura@up.lublin.pl / Zakład Żywienia Roślin
 • dr hab. Mariusz Szmagara, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-96-77
  e-mail: mariusz.szmagara@up.lublin.pl / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • dr hab.inż. Paweł Szot, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-96-83
  e-mail: pszot@autograf.pl / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • dr Iwona Szot, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-96-79
  e-mail: szoti@autograf.pl / Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii
 • dr Dariusz Wach, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-52-47-124
  e-mail: dariusz.wach@up.lublin.pl / Zakład Żywienia Roślin

Pracownicy

 • Hanna Kozioł, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-84
  e-mail: rosliny.ozdobne@up.lublin.pl / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • mgr inż. Roman Mitura, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w.244 lub 245 / Zakład Żywienia Roślin
 • dr Piotr Sienkiewicz, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61, w.141 / Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii
 • mgr inż. Monika Szewczyk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w.245 lub 244 / Zakład Żywienia Roślin
 • dr Alicja Świstowska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-87
  e-mail: alicja.swistowska@up.lublin.pl / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • mgr inż. Agnieszka Tylus, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-87,81-461-00-61 w.248 / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • Elżbieta Wojnowska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-87, 81-461-00-61 w.248 / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii

Profesorowie emerytowani

 • prof.dr hab. Jerzy Hetman, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-81 / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • prof.dr hab. Tadeusz Kęsik, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-75
  e-mail: kesiktadeusz@gmail.com / Zakład Żywienia Roślin
 • prof.dr hab. Mirosław Konopiński, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-19
  e-mail: miroslaw.konopinski@up.lublin.pl / Zakład Żywienia Roślin
 • prof.dr hab. Danuta Kozak, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-76
  e-mail: danuta.kozak@up.lublin.pl / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • prof. dr hab. Halina Laskowska, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-82 / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • prof.dr hab. Zenia Michałojć, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-82
  e-mail: zenia.michalojc@up.lublin.pl / Zakład Żywienia Roślin
 • prof. dr hab. Józef Nurzyński, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-82 / Zakład Żywienia Roślin
 • prof.dr hab. Justyna Tomala-Wieniarska, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-40 / Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii