[ MENU DODATKOWE ]Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

20-950 Lublin,ul.Akademicka 13
tel. 81-445-66-15
e-mail: bozena.denisow@up.lublin.pl
Kierownik Katedry: prof.dr hab. Bożena Denisow, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-66-15
e-mail: bozena.denisow@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  • dr hab. Mirosława Chwil, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-66-24
   e-mail: miroslawa.chwil@up.lublin.pl / Zakład Biologii Roślin
  • dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-96
   e-mail: barbara.nowak@up.lublin.pl / Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin
  • dr hab. Agata Konarska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-31
   e-mail: agata.konarska@up.lublin.pl / Zakład Aerobiologii
  • dr hab. Marzena Masierowska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-65-27
   e-mail: marzena.masierowska@up.lublin.pl / Zakład Biologii Roślin
  • dr hab. Renata Matraszek-Gawron, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-66-58
   e-mail: renata.matraszek@up.lublin.pl / Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin
  • dr hab. Krystyna Piotrowska-Weryszko, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-69-84
   e-mail: krystyna.piotrowska@up.lublin.pl / Zakład Aerobiologii

  Adiunkci

  Pracownicy

  • mgr inż. Monika Gieroba, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-18
   e-mail: monika.gieroba@up.lublin.pl / Zakład Aerobiologii
  • dr Magdalena Kamińska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-18
   e-mail: magdalena.kaminska@up.lublin.pl / Zakład Aerobiologii
  • dr inż. Ernest Stawiarz, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-41
   e-mail: ernest.stawiarz@up.lublin.pl / Zakład Biologii Roślin
  • dr Monika Strzałkowska-Abramek, specjalista badawczo-techniczny, tel. 81-445-69-83, 81-445-68-41
   e-mail: monika.strzalkowska@up.lublin.pl / Zakład Biologii Roślin
  • mgr inż. Weronika Woch, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-01
   e-mail: weronika.woch@up.lublin.pl / Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin

  Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Edward Borowski, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-06 / Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin
  • prof.dr hab. Maria Szymańska, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-17 / Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin
  • prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska, profesor emerytowany, tel. 81-445-65-09
   e-mail: elaweryszko@wp.pl / Zakład Biologii Roślin
  • dr hab. Anna Wróblewska, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-41
   e-mail: anna.wroblewska13@gmail.com / Zakład Biologii Roślin