Kierunki ocenione przez PKA


 

Studia I stopnia

« wstecz

 

Kierunek Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne (zaoczne - płatne)

Studia niestacjonarne (wieczorowe)
  WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

Rolnictwo

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów

Możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

 • agronomia
 • agrobiznes
 • agroturystyka
 • kształtowanie środowiska
 • rolnictwo ekologiczne
 • polityka rolnośrodowiskowa

Studia inżynierskie trwają 8 semestrów

Możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

 • agronomia
 • agrobiznes
 • agroturystyka
 • rolnictwo ekologiczne
-

Towaroznawstwo 

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów

Możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

 • obrót towarowy i obsługa celna
 • zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych

Studia inżynierskie trwają 8 semestrów

Możliwość wyboru specjalności po 6 semestrze:

 • obrót towarowy i obsługa celna
 • zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych
-

Ekonomia

Studia licencjackie trwają 6 semestrów

Możliwość wyboru specjalności po 2 semestrze:

 • handel

Studia licencjackie trwają 6 semestrów

Możliwość wyboru specjalności po 2 semestrze:

 • handel
-

Inżynieria środowiska

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów

 

Studia inżynierskie trwają 8 semestrów -

Turystyka
 i rekreacja

Studia licencjackie trwają 6 semestrów

Studia licencjackie trwają 6 semestrów

-
Gospodarka przestrzenna

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów

Studia inżynierskie trwają 8 semestrów 
 
Leśnictwo

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Wybór specjalności po 5 semestrze.

 • gospodarka leśna
 • ochrona zasobów leśnych i środowiska
 • gospodarka łowiecka
Studia inżynierskie trwają 8 semestrów. Wybór specjalności po 5 semestrze.
 • gospodarka leśna
 • ochrona zasobów leśnych i środowiska
 • gospodarka łowiecka
 
Bioinżynieria Studia inżynierskie trwają 7 semestrów -  
Agrobiznes Studia inżynierskie trwają 7 semestrów -  
Global Manager Agribusiness Studia licencjackie trwają 6 semstrów. Studia w języku angielskim    
  WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Analityka weterynaryjna Studia licencjackie trwają 6 semstrów.     

 

WYDZIAŁ BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

Aktywność fizyczna
i
agroturystyka kwalifikowana

Profil praktyczny

Studia licencjackie trwają 6 semestrów

 

Studia licencjackie trwają 6 semestrów. 

-
Zootechnika

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów

Studia inżynierskie trwają 8 semestrów.

-
Ochrona środowiska

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów

 

Studia inżynierskie trwają 8 semestrów

 

-
Biologia

Studia licencjackie trwają 6 semestrów.

Wybór specjalności po pierwszym semestrze.

Specjalność:

 • biologia stosowana
Studia licencjackie trwają 7 semestrów.
 
Specjalność:
 • biologia stosowana
-
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów.

Studia inżynierskie trwają 8 semestrów.

-

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów.

Studia inżynierskie trwają 8 semestrów.

-
Hipologia i jeździectwo Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. - -
Behawiorystyka zwierząt Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Studia inżynierskie trwają 8 semestrów. -
Biokosmetologia Studia inżynierskie trwają 7 semestrów Studia inżynierskie trwają 8 semestrów  

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów

Studia inżynierskie trwają 8 semestrów

 

 

Equine Management and Care

Studia licencjackie trwają 6 semestrów

Studia w języku angielskim

 -

 

 

  WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Ogrodnictwo

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów

Studia w języku polskim

Studia w języku angielskim

Studia w języku rosyjskim

Studia inżynierskie trwają 8 semestrów

-

Architektura krajobrazu

 

 

 

 

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów.

 

- -
Zielarstwo i fitoprodukty Studia inżynierskie trwają 7 semestrów Studia inżynierskie trwają 8 semestrów  
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne Studia inżynierskie trwają 7 semestrów -  
  WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
Ekoenergetyka

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów

 

Studia inżynierskie trwają 8 semestrów

-

Inżynieria rolnicza i leśna

 

 

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Specjalności:

 • inżynieria żywności (s, n)
 • technika motoryzacyjna i energetyka (s, n)
 • odnawialne źródła energii i ekoenergetyka (s, n)
Studia inżynierskie trwają 8 semestrów. Specjalności:
 • inżynieria żywności (s, n)
 • technika motoryzacyjna i energetyka (s, n)
 • odnawialne źródła energii i ekoenergetyka (s, n)
 
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów

Możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

 • inżynieria zarządzania produkcją i usługami
 • zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

Studia inżynierskie trwają 8 semestrów

Możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

 • inżynieria zarządzania produkcją i usługami
 • zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
-
       -

Transport i logistyka

 

 

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Specjalności:

 • inzynieria transportu i spedycja
 • transport specjalistyczny

Studia inżynierskie trwają 8 semestrów. Specjalności:

 • inzynieria transportu i spedycja
 • transport specjalistyczny
 

Geodezja i kartografia

Profil praktyczny

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów.
Specjalność po 4 semestrze:

 • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami
 • geodezyjno-kartograficzne bazy danych

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. 
Specjalność po 4 semestrze:

 • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami
 • geodezyjno-kartograficzne bazy danych
 -
       
Inżynieria chemiczna i procesowa

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów.
 

Studia inżynierskie trwają 8 semestrów.
 

 -
       
       
  WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
Biotechnologia

Studia inżynierskie trwają 7 semestrów.

 

-

 

Technologia żywności i żywienie człowieka Studia inżynierskie trwają 7 semestrów Studia inżynierskie trwają 8 semestrów -
Dietetyka Studia licencjackie. Trwają 6 semestrów. Studia licencjackie. Trwają 7 semestrów. -
Gastronomia i sztuka kulinarna Studia inżynierskie trwają 7 semestrów Studia inżynierskie trwają 8 semestrów