Kierunki ocenione przez PKA


 

Studia II stopnia stacjonarne

« wstecz


 

  WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

 

AGROBIZNES – studia trwają 3 semestry.

 

BIOINŻYNIERIA – studia trwają 3 semestry.

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA  - studia trwają 3 semestry

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – studia trwają 3 semestry.
Specjalności:

 • alternatywne żródła energii
 • gospodarka odpadami
 • gospodarka wodno-ściekowa 

 

 

ROLNICTWO – studia trwają 3 semestry.

 

TOWAROZNAWSTWO – studia trwają 3 semestry.
Specjalności:

 • obrót towarowy i obsługa celna
 • zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych
 • logistyka i marketing produktów
   

TURYSTYKA I REKREACJA – studia trwają 4 semestry.

 

 

 

WYDZIAŁ BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

 

BIOLOGIA - studia trwają 4 semstry  - rekrutacja odbywa się latem
Specjalność:

 • biologia stosowana
 • biologia sądowa

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT  - studia trwają 3 semestry.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -  studia trwają 3 semestry.

 

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA  ŻYWNOŚCI - studia trwają 3 semestry

 

DORADZTWO W OBSZARACH WIEJSKICH - studia trwają 3 semestry.

 

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO - studia trwają 3 semesrty 


OCHRONA ŚRODOWISKA – studia trwają 3 semestry.
 

ZOOTECHNIKA – studia trwają 3 semestry.
Specjalności:

 • zarządzanie produkcją w chowie zwierząt
 • bioinżynieria i marketing pasz 

 

 

  WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – studia trwają 3 semestry. 

 

HORTITECHNIKI PRECYZYJNE - studia trwają 3 semestry 

 

OGRODNICTWO – studia trwają 3 semestry.
 

OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA – studia trwają 3 semestry.

 

ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY - studia trwają 3 semestry

 

  WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

 

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA – studia trwają 3 semestry.

Specjalności:

 •  technika motoryzacyjna i energetyka
 •  odnawialne źródła energii i ekoenergetyka 

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia trwają 3 semestry.
Specjalności:

 •  inżynieria zarządzania produkcją i usługami
 •  zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

 

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

 • studia trwają 3 semestry

 

 

TRANSPORT I LOGISTYKA - stopnia trwają 3 semestry

 • inżynieria transportu i spedycja
 • transport specjalistyczny

 

  WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

 

BIOTECHNOLOGIA – studia trwają 3 semestry.


TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA – studia trwają 3 semestry.

 

DIETETYKA - studia trwają 4 semestry - rekrutacja odbywa się latem