Kierunki ocenione przez PKA


 

Studia jednolite magisterskie

« wstecz

Kierunek Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne
(wieczorowe - płatne*)

  WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
WETERYNARIA

studia trwają 11 semestrów

Studia w języku polskim

Studia w języku angielskim