[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1593 rekordów
« 12[ 3 ]45678 z 64 »
tytul nazwisko imie ↑ Jednostka telefon mail
prof. dr hab. Tanaś Wojciech Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego 81-531-97-40
dr hab. Przystupa Wojciech Zakład Informatyki 81-531-96-22
dr Marecki Wojciech Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych 81-445-67-76
mgr Gołębiowski Wojciech Katedra Energetyki i Środków Transportu 81-531-97-22
mgr inż. Sekuła Wojciech Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt 81-445-66-56 Brak e-maila
dr inż. Cymerman Wojciech Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej 81-532-06-44
dr hab. Michałek Władysław Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin 81-445-66-83
prof. dr hab. Wawron Władysław Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt - Brak e-maila
mgr Kowalik Witomiła Biuro Komunikacji 81-445-65-47
mgr Piech Witold Zespół Języka Angielskiego i Łaciny 81-531-96-18
- Wiśniewski Witold Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
dr hab. Chabuz Witold Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła 81-445-68-24
mgr inż. Wawrzkiewicz Witold Pracownia Bioindykacji Środowiska 81-445-68-64 Brak e-maila
dr hab. Kędzierski Witold Katedra Biochemii 81-445-67-86
dr inż. Kowalik Witold Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej 81-531-97-29
- Czubacki Witold Biuro Eksploatacji 81-461-00-61 w. 151 Brak e-maila
dr hab. Samolińska Wioletta Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia 81-445-67-60
dr Sawicka-Zugaj Wioletta Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła 81-445-60-92
dr Wnuk Wioletta Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych 81-445-66-14
dr inż. Wróblewska Wioletta Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa 81-461-00-61 w.158
mgr inż. Skorupska Wioletta Biuro Domów Studenckich 81-441-14-18
mgr inż. Giżka Wioletta Katedra Fizjologii Zwierząt 81-445-69-73 Brak e-maila
dr Wnuk Wioletta Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych -
lek. wet. Mojsym Wioleta Katedra Biochemii - Brak e-maila
dr hab. Bojar Wiktor Pracownia Doradztwa Rolniczego 81-445-60-07
« 12[ 3 ]45678 z 64 »