[ MENU DODATKOWE ]Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-57
e-mail: jerzy.paleolog@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

 • dr hab. Edyta Buczyńska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-69-55
  e-mail: edyta.buczynska@up.lublin.pl / Pracownia Bioindykacji Środowiska
 • dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-70
  e-mail: grzegorz.grzywaczewski@up.lublin.pl
 • dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-69-62

Adiunkci

 • dr Barbara Banach-Albińska, adiunkt dydaktyczny, tel. 81 / 445-69-55
  e-mail: barbara.banach@up.lublin.pl
 • dr Katarzyna Czepiel - Mil, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-69-62
  e-mail: kahac@wp.pl / Pracownia Bioindykacji Środowiska
 • dr Maciej Grzybek, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-69-29
  e-mail: maciej.grzybek@up.lublin.pl
 • dr Marek Nieoczym, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-69-53
  e-mail: mnieoczy@wp.pl
 • dr hab. Robert Stryjecki, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-64
  e-mail: robert.stryjecki@up.lublin.pl / Pracownia Bioindykacji Środowiska
 • dr Radosław Ścibior, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-66-73
  e-mail: radoslaw.scibior@up.lublin.pl / Pracownia Bioindykacji Środowiska

Pracownicy

 • mgr inż. Wojciech Sekuła, starszy technik, tel. 81-445-66-56
 • mgr inż. Witold Wawrzkiewicz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-64 / Pracownia Bioindykacji Środowiska
 • mgr Urszula Wójcik, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-56
  e-mail: katedra.zoologii@up.lublin.pl