[ MENU DODATKOWE ]Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

Kierownik: prof. dr hab. Halina Smal, profesor zwyczajny
tel. 81-524-81-44
e-mail: halina.smal@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Profesorowie emerytowani

    • prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz, emerytowany profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-29