WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Doktoraty

10.09.2015

 

Publiczna obrona rozprawy  doktorskiej

mgr  Urszuli Lisieckiej
na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej:

" Kształtowanie się wybranych wskaźników odpowiedzi immunologicznej u psów z nowotworami okolicy okołoodbytowej w aspekcie ich wykorzystania w monitorowaniu skuteczności leczenia "

 


•    ogłoszenie o obronie
•    Recenzja Prof. J. Kocki
•    Recenzja Prof. D. Bednarek
 


« wstecz