WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Medycyny Weterynaryjnej

« wstecz


 

 

DO POBRANIA: 

Zestawienie sprzętu w Innowacyjnym Centrum Patologii i Terapii  [ PLIK EXCEL XLS ]

 

Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

Tel. 81 445 60 32

 • Doskonalenie metod diagnostyki, terapii i eliminacji parazytoz;

   

 • Diagnostyka, leczenie i profilaktyka syndromu oddechowego u cieląt;

   

 • Ocena wpływu warunków środowiskowych na mikroflorę jaj;

   

 • Ocena czynników środowiskowych i zakaźnych oddziałujących na organizm ryb;

   

Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt

Tel./fax 81 445 60 62

e-mail: anatomia.sekretariat@up.lublin.pl

 • Badania podstawowe w zakresie immunohistochemii struktur centralnego i obwodowego układu nerwowego.;

   

 • Cytoarchitektonika, topografia i rozwoj tworu hipokampa oraz jąder móżdżku u zwierząt gospodarskich;

   

 • Badania rozwoju claustrum u świni;

   

 • ustalenie reaktywności receptorów estrogenowych α i β w komórkach nerwowych;

   

 • Wpływ 17β estradiolu na receptory estrogenowe w neuronach.

   

Katedra Biochemii

Tel. 81 445 66 08
 • Biochemiczne mechanizmy zatrzymania łożyska u krów;

   

 • Profil antyoksydacyjno/oksydacyjny siary i mleka;

   biochemicznych mechanizmów wysiłku u koni sportowych;

   

Katedra Fizjologii Zwierząt

Tel./fax 81 445 69 73

 • Mechanizm dojrzewania i funkcji przewodu pokarmowego we wczesnym okresie rozwoju postnatalnego, w tym udziału różnego rodzaju czynników żywieniowych u zwierząt loboratoryjnych i hodowlanych;

 

 • Rozwój i metabolizm tkanki kostnej w aspekcie pre- i postnatalnego oddziaływania czynników hormonalnych, żywieniowych i toksykologicznych oraz funkcjonowania osi jelitowo kostnej u różnych gatunków zwierząt;

 

Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych

Tel 81 445 69 12

e-mail: epizod@up.lublin.pl

 • Badania nad bezpieczeństwem i skutecznością produktów leczniczych

   

   

Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia

te. 81 445 68 08
 • Ocena przydatności spożywczej wszystkich rodzajów żywności zwierzęcego pochodzenia;

   

 • Warunki produkcji żywności zwierzęcego pochodzenia(badania chemiczne, mikrobiologiczne, trychinoskopowe);

   

Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt

Tel. 81 445 61 93, fax 81 524 38 08
 • Postępowanie terapeutycznego w przypadkach chorób nowotworowych okolicy odbytu oraz układu rozrodczego, ubytków kostnych, zaburzeń dentystycznych i okulistycznych u zwierząt oraz chorób zwierząt egzotycznych;

   

 • Wykorzystanie biomateriałów do leczenia ubytków kostnych zwłaszcza w chorobach przyzębia i przetokach ustno-nosowych;

   

 • Wypracowanie modeli doświadczalnych odnośnie oceny markerów obrotu masy kostnej, chrząstki oraz mazi stawowej w celu wypracowania skutecznej terapii;

   

 • Ocena zależności między nowotworami jąder a chorobami gruczołu krokowego;

   

 • Wprowadzenie innowacyjnego postępowania w przypadkach przewlekłego, powierzchownego zapalenia rogówki.

   

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

Tel. 81 445 68 87
 • Choroby w hodowlach wielkostadnych oraz zaburzeniami metaboliczno-hormonalnymi i immunologicznymi u zwierząt towarzyszących;

   

 • Wpływ mikro- i makroelementów na status immunologiczny zwierząt gospodarskich;

   

 • Poszukiwania związku między zaburzeniami endokrynologicznymi i zaburzeniami metabolicznymi;

   

 • Badania preparatów leczniczych stosowanych w atopowym zapaleniu skóry u psów i kotów;

 

 • Histologiczne rozpoznawanie i przyżyciowe prognozowanie przebiegu choroby nowotworowej zwłaszcza u psów;

  .
 • Poszukiwania nowych testów diagnostycznych przydatnych w monitorowaniu nowatworów i zagrożeń biologicznych w populacji zwierzat towarzyszących człowiekowi;

  .
 • Weterynaria sądowa odnośnie m.in. wyznaczania czasu zejścia śmiertelnego zwierząt;

Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt

Tel./fax 81 445 60 99
 • Całościowa diagnostyka i leczenie chorób gruczołu mlekowego oraz badania andrologicznego samców i laboratoryjnej oceny nasienia

   

Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

Tel. 81 445 60 24
 • Badanie farmakokinetyki i farmakodynamiki leków weterynaryjnych, przeciwbakteryjnych, przeciw pasożytniczych i przeciwbólowych, umożliwiające zarówno precyzyjne ustalenie poziomu dawkowania, ocenę ich działania w organizmie, ponadto ustalenie czasu ich eliminacji z ustroju;

   

 • Opracowywanie metod i procedur analitycznych posiadających powtarzalną oznaczalność, w których warunki analityczne są dobierane w sposób pozwalający na oznaczania poziomów substancji badanych (leków) w tkankach i produktach pochodzenia zwierzęcego;

   

 • Ocena roli wolnych rodników i antyoksydantów w funkcjonowaniu organizmu;

   

 • Ocena działania toksycznego leków i oporności szczepów patogennych na chemioterapeutyki stosowane w lecznictwie weterynaryjnym;

   

 • Badania nad nowymi, skuteczniejszymi lekami (połączenia chemioterapeutyków).

   

 • Badania dotyczące hormonalnych i zapalnych odpowiedzi komórek izolowanych w warunkach zdrowia i choroby oraz analizy ryzyka występowania chorób metabolicznych, infekcyjnych i neoplastycznych - badania in vivo i in vitro;

   

 • Badania dotyczące stosowania w układach doświadczalnych (uszkodzeniowych i neoplastycznych) metod izolacji i hodowli komórek przysadki mózgowej, jajnika (komórki ziarniste, komórki lutealne), wątroby (hepatocyty, komórki macierzyste- owalne, komórki gwiaździste, komórki Kupffera ) neutrofilów, limfocytów;

   

 • Izolacja mRNA i odwrotnej transkrypcji oraz metody Real-Time PCR;

   

 • Analizy izoform D i L kwasu mlekowego;

   

 • Oznaczanie sterydów jajnikowych i nadnerczowych metodą HPLC;

   

 • Oznaczanie ubichinonu Q9 i Q10 w osoczu i innych płynach ustrojowych z wykorzystaniem HPLC;

   

 • Badanie aktywności wydzielniczej leukocytów na podstawie uwalniania cytokin, enzymów i wolnych rodników;

   

 • ELISA, HPLC, chromatografii niskociśnieniowej kolumnowej oraz oceny krzepnięcia krwi (endogenny potencjał trombiny)

   

 • Modelowanie rozwoju torbieli jajnikowych u przeżuwaczy;

   

  Zaburzenia aktywności wydzielniczej przysadki u owiec;
 • Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej;

   

 • Udział komórek gwiaździstych wątroby w procesach zwłóknienia i marskości wątroby;

   

 • Ocena neutrofilowych peptydów antybakteryjnych w patogenezie i terapii chorób.

   

 • Oznaczenie pierwiastków w próbkach gleby, wody, żywności, paszach, surowcach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej AAS.

   

 • Przygotowywanie prób do analizy (ekstrakcja, mineralizacja)

   

 • Analiza ilościowa śladów i mikrośladów w materiale biologicznym i środowiskowym techniką płomieniową FAAS (Mg, Ca, Zn, Mn, Fe, Cu) i bezpłomieniową (Cd, Pb ,Cu, Ni, Co, Cr, Mn)

   

 • Analiza ilościowa Hg metodą CVAAS