WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Historia wydziału

« wstecz

Historia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej datuje się od 10 października 1944 r. i jest nierozerwalnie związana z powstaniem 23 października 1944 r. Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Powołano wówczas 4 pierwsze wydziały: Przyrodniczy, Rolny, Lekarski i właśnie Wydział Weterynaryjny.

W roku akademickim 1944/1945 uruchomiono pierwsze dwa lata studiów ze 160 studentami o różnym stopniu zaawansowania wiedzy wyniesionej z przedwojennych uczelni weterynaryjnych. Powołana komisja egzaminacyjna mogła już w 1945 r. wydać 7 pierwszych dyplomów lekarza weterynarii w powojennej Polsce. W 1945 r. nadano dwa stopnie doktora habilitowanego (Stefan Koeppe i Tadeusz Żuliński) oraz 5 stopni doktora nauk weterynaryjnych.

W kwietniu 1946 r. powstało 13 podstawowych katedr, często wspólnych dla pozostałych wydziałów nowego uniwersytetu, a rozmieszczonych w różnych częściach miasta. W połowie lat 50. wybudowao nowy gmachów dydaktyczny Collegium Veterinarium oraz kliniki weterynaryjne. Zlokalizowano w nich wszystkie jednostki Wydziału, z wyjątkiem Zakładu Biochemii (siedziba przy ul. Lubartowskiej).

Pierwszym dziekanem był prof. dr Józef Parnas. Dzieło to sukcesywnie kontynuowali kolejni dziekani Wydziału, profesorowie: Kazimierz Krysiak, Alfred Trawiński (4 kadencje), Tadeusz Żuliński i Marian Chomiak.

 

 

 

 

[   70-lecie wydziału  ]

 


W roku 1955 Wydział wszedł w skład nowo powstałej Wyższej Szkoły Rolniczej (WSR), przemianowanej w 1972 r. na Akademię Rolniczą, a w 2008 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W strukturze tej uczelni trzech profesorów Wydziału, Marian Chomiak, Janusz Welento (3 kadencje) i Edmund Prost (2 kadencje) pełniło funkcje rektora. Natomiast funkcje dziekana Wydziału pełnili profesorowie: Zdzisław Finik (2 kadencje), Feliks Stański (2 kadencje), Edmund Prost (2 kadencje), Grzegorz Staśkiewicz i Janusz Welento, Stanisław Wołoszyn, Jan Buczek, Janusz Wawrzkiewicz (2 kadencje), Zbigniew Pomorski (2 kadencje), Andrzej Wernicki (2 kadencje) i obecnie Stanisław Winiarczyk.

W roku 1995 decyzją Rady Wydziału zmieniono jego nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, podobnie jak 3 pozostałych krajowych fakultetów weterynaryjnych. Tym samym powrócono do tradycyjnej nazwy, którą nosiła już w końcu XIX w. Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej.

Tytuły honorowe dla pracowników Wydziału

 

 • prof. dr hab. Janusz Welento,
  doctor honoris causa, Uniwersytet Rolniczy w Debreczynie (1978)
 • prof. dr hab. Grzegorz Staśkiewicz,
  doctor honoris causa, Akademia Rolnicza w Lublinie (1989)
 • prof. dr hab. Stefan Stępkowski,
  doctor honoris causa, Akademia Rolnicza w Lublinie (1989);
 • prof. dr hab. Stanisław Wołoszyn,
  doctor honoris causa, Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Koszycach (1989)
 • prof. dr hab. Edmund Prost,
  doctor honoris causa, Uniwersytet Humboldta w Berlinie
  oraz w Akademia Rolnicza w Lublinie (1999);
 • prof. dr hab. Zbigniew Pomorski,
  profesor honoris causa, l’Ėcole Nationale Vėtėrinaire de Lyon (1998).