banner

75-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

« wstecz

Jubileusz 75-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (relacja z przebiegu uroczystości) 


75. rocznica pierwszego posiedzenia Rady Wydziału Weterynaryjnego


 

75 rocznica Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (19 – 20. 09. 2019 r.)


 
Z A P R O S Z E N I E
 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, współzakładający w 1944 r Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie, obecnie wchodzący w skład Uniwersytetu Przyrodniczego, zaprasza na uroczyste obchody 75 rocznicy swojej działalności. Zbliżająca się rocznica podsumuje dokonania dydaktyczne, badawcze, usługowe i organizacyjne Wydziału, który cieszy się nie tylko uznaną popularnością wśród przyszłych kandydatów ale również prestiżem kształcenia nowych kadr służby weterynaryjnej w kraju i za granicą. Udział w naszym Święcie będzie okazją do wymiany doświadczeń i praktycznych spostrzeżeń odnośnie przydatności obowiązujących programów nauczania oraz aktualnych potrzeb zawodowych. Przy tej okazji chcielibyśmy spotkać naszych młodszych i starszych kolegów, poznać kondycję i palące problemy służby weterynaryjnej. Chodzi nam o to aby nasz powszechnie szanowany zawód umacniał swoją pozycję w szerokim gremium społecznym. Liczymy, że obecność i uczestnictwo w przygotowanym programie (uroczyste posiedzenie Rady Wydziału z wystąpieniem gości, sympozjum naukowe, spotkania roczników a także bankiet) spotka się ze strony kolegów nie tylko z zainteresowaniem ale również z niezawodną obecnością na obchodach 75-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie.
 
Komitet Organizacyjny 
 
Zapowiedź jubileuszu: 
 

 
 
zdjęcia i montaż: Maciej Niedziółka / DKiWA