WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Anatomii Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Marcin Arciszewski, profesor
tel. 81-445-69-24
e-mail: mb.arciszewski@wp.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

Pozostali pracownicy

  • Ryszard Gronowski, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-55
  • mgr inż. Roman Lalak, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-14
    e-mail: roman904@interia.pl
  • inż. Cezary Winiarczyk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-14