WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Bud. A Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt przy ul. Głębokiej 30, piętro III
Kierownik: mgr inż. Agata Rutkowska, Kierownik Dziekanatu
tel. 81 528 47 25, pok. 327
e-mail: agata.rutkowska@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy