WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności

26.03.2015

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że zmarł, w wieku 95, lat prof. dr hab. h.c. mult. Stanisław Wołoszyn, wieloletni kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, Dziekan Wydziału Weterynaryjnego w latach 1972-1989, doctor honoris causa Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Koszycach i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

06.03.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

 

06.03.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

05.03.2015pracownicy
   
06.02.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

26.01.2015obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej lek. wet. Marty Staniec na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: "Badania epidemiologiczne bydła w kierunku babeszjozy - choroby transmisyjnej przenoszonej przez kleszcze"

23.01.2015medialnemedia
    
14.01.2015medialnemedia
   
12.12.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Anatomii Zwierząt Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

11.12.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt, Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących