WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności

20.05.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Anatomii Zwierząt Katedry Anatomii i Histologi Zwierząt

 

13.05.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia

 

13.05.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biochemii

 

20.04.2015obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Aleksandry Krawczyk na stopień doktora nauk weterynaryjnych. Tytuł rozprawy: „Immunohistochemiczna ocena astrocytów hipokampa i jądra łukowatego oraz gleju satelitarnego zwojów rdzeniowych szczurów po podaniu glutaminianu sodu "

16.04.2015

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych - Oddział w Lublinie oraz Towarzystwo Biologii Rozrodu, Oddział w Lublinie zapraszają na wspólne posiedzenie naukowe w dniu 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 12.30 w sali B Collegium Veterinarium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13. "Udział leptyny, układu KiSS-1/GPR54 oraz aktywności osi tyreotropowej w przebiegu dojrzewania płciowego u owiec" - lek. wet. Paulina Radwańska (Zakład Patofizjologii, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, UP w Lublinie)

27.03.2015obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Pawła Kulika na stopień doktora nauk weterynaryjnych tytuł rozprawy doktorskiej: „Ekspresja wybranych neurotransmiterów i neuropeptydów w grasicy świni oraz lokalizacja projektujących do grasicy współczulnych neuronów eferentnych"

26.03.2015

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że zmarł, w wieku 95, lat prof. dr hab. h.c. mult. Stanisław Wołoszyn, wieloletni kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, Dziekan Wydziału Weterynaryjnego w latach 1972-1989, doctor honoris causa Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Koszycach i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

06.03.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

 

06.03.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

05.03.2015pracownicy