WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności

10.09.2015
Studenci przystępujący do egzaminu z praktyk powinni mieć ze sobą indeks oraz szczegółowo wypełniony dzienniczek!
10.09.2015obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Lisieckiej na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: " Kształtowanie się wybranych wskaźników odpowiedzi immunologicznej u psów z nowotworami okolicy okołoodbytowej w aspekcie ich wykorzystania w monitorowaniu skuteczności leczenia "

 

 

09.09.2015

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

02.09.2015

Galeria: Współczesne problemy patologii i terapii zwierząt

01.09.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Biochemii

 

01.09.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt

 

28.08.2015obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Macieja Prosta na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: "Zmiany temperatury w obrębie komory miazgi zębów siecznych konia podczas zabiegu tarnikowania w badanich in vitro"

 

17.08.2015obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Katarzyny Lasieckiej na stopień doktora nauk weterynaryjnych tytuł rozprawy: "Wpływ intoksykacji ochratoksyną A na wybrane parametry funkcji nerek, wątroby, reakcje wolnorodnikowe oraz efekty hodowlane u drobiu"

 

 

30.06.2015absolwenci

Uroczyste wręczenie dyplomów lekarza weterynarii

17.06.2015obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Marcina Garbala na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: "Diagnostyka infekcji układu oddechowego psów i kotów ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń Bordella Bronchiseptica"