WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności

04.06.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

30.05.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Anatomii i Histologii Zwierząt, Zakład Anatomii Zwierząt

21.05.2014
21.05.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

21.05.2014konkursy

Konkurs otwaty na stanowisko asystenta w Katedrze Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia

21.05.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii Weterynaryjnej, Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

20.05.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Anatomii i Histologii Zwierząt, Zakład Anatomii Zwierząt

19.05.2014
15.05.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Marcina Bojarskiego na stopień  doktora nauk weterynaryjnych, tytuł pracy doktorskiej: "Analiza wybranych wskaźników homeostazy wewnątrzustrojowej świni w przebiegu uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS) wywołanej oparzeniem"

05.05.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Łukasza Adamka na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: "Analiza reakcji nadwrażliwości na alergeny Malassezia pachydermatis u psów z atopowym zapaleniem skóry".