WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności

21.05.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

21.05.2014konkursy

Konkurs otwaty na stanowisko asystenta w Katedrze Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia

21.05.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii Weterynaryjnej, Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

20.05.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Anatomii i Histologii Zwierząt, Zakład Anatomii Zwierząt

19.05.2014
15.05.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Marcina Bojarskiego na stopień  doktora nauk weterynaryjnych, tytuł pracy doktorskiej: "Analiza wybranych wskaźników homeostazy wewnątrzustrojowej świni w przebiegu uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS) wywołanej oparzeniem"

05.05.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Łukasza Adamka na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: "Analiza reakcji nadwrażliwości na alergeny Malassezia pachydermatis u psów z atopowym zapaleniem skóry". 

30.04.2014

Program wydarzeń w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich

25.04.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Anatomii Zwierząt Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

18.03.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jacka Wawrzykowskiego na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: "Charakterystyka i znaczenie biologiczne dysmutazy ponadtlenkowej z jaj kurzych"