WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności

07.08.2020

Wydział Medycyny Weterynaryjnej jest jednym z najstarszych wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Celem Wydziału jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie medycyny weterynaryjnej na najwyższym poziomie oraz jak najlepsze kształcenie przyszłych lekarzy weterynarii.


Wydział oferuje kształcenie na kierunkach:


Analityka Weterynaryjna to unikatowy kierunek studiów stacjonarnych I stopnia. Program studiów ukierunkowany jest na  praktyczne i teoretyczne pogłębianie wiedzy z zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, pozwala na zdobycie umiejętności i wiedzy zwiększających konkurencyjność w zakresie kompetencji kandydatów ubiegających się o pracę w laboratoriach i pracowniach badawczych oraz badawczo-naukowych o profilu weterynaryjnym i pokrewnym.

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej dysponuje doskonale wyposażoną bazą dydaktyczno-badawczą oraz Klinikami Weterynaryjnymi. Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt wchodzące w skład bazy lokalowej Wydziału to kluczowy w Polsce Wschodniej ośrodek badawczo-rozwojowy dla potrzeb gospodarki w swoim zakresie.

Studenci mogą realizować swoje pasje w sekcjach i kołach ogólnouczelnianych, Akademickim Związku Sportowym, Zespole Pieśni i Tańca „Jawor”, Chórze Uniwersyteckim oraz w wydziałowych kołach naukowych:

  • SKN Medyków Weterynaryjnych
  • SKN Chorób Zwierząt Łownych i Wolno Żyjących
  • SKN Toksykologii Weterynaryjnej
  • SKN Rozrodu Zwierząt

Na Wydziale aktywnie działa także Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii IVSA.

 

 

Fot. Urząd Miasta Lublin
 


« wstecz