wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Katedra Podstaw Techniki

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 44 / 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-461-00-61 w.226 / 81-531-96-89
e-mail: andrzej.kusz@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kusz, profesor zwyczajny
tel. 81-461-00-61 w.226, 81-531-96-89
e-mail: andrzej.kusz@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Profesorowie nadzwyczajni

  • dr hab. inż. Jacek Kapica, profesor nadzwyczajny, tel. 81-531-96-95
   e-mail: jacek.kapica@up.lublin.pl / Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania

  Adiunkci

  Asystenci

  Wykładowcy

  • mgr inż. Karolina Czarnacka, wykładowca, tel. 81-461-00-61 w.224
   e-mail: karolina.czarnacka@up.lublin.pl / Pracownia Inżynierii Materiałowej
  • dr hab. inż. Jerzy Grudziński, starszy wykładowca, tel. 461-00-61 w. 224
   e-mail: jerzy.grudzinski@up.lublin.pl / Pracownia Inżynierii Materiałowej
  • dr inż. Monika Krzywicka, wykładowca, tel. 81-461-00-61 w.224
   e-mail: monika.gruzecka@up.lublin.pl / Pracownia Inżynierii Materiałowej
  • dr inż. Piotr Makarski, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-96 / Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania
  • dr inż. Piotr Maksym, starszy wykładowca, tel. 81-531-97-48
   e-mail: piotr.maksym@up.lublin.pl / Zakład Ergonomii
  • mgr inż. Dariusz Siłuch, wykładowca, tel. 81-461-00-61 w.229
   e-mail: dariusz.siluch@up.lublin.pl / Zakład Modelowania i Systemów Informacyjnych
  • dr hab. inż. Jacek Skwarcz, starszy wykładowca, tel. 81-461-00-61 w.229
   e-mail: jacek.skwarcz@up.lublin.pl / Zakład Modelowania i Systemów Informacyjnych
  • dr hab. inż. Anna Stankiewicz, starszy wykładowca, tel. 81-531-97-72
   e-mail: anna.stankiewicz@up.lublin.pl / Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania
  • dr inż. Marek Ścibisz, starszy wykładowca, tel. 81-531-96-94
   e-mail: marek.scibisz@up.lublin.pl / Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania

  Pozostali pracownicy

  • dr inż. Łukasz Bolibok, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-06-05
   e-mail: lukasz.bolibok@up.lublin.pl / Pracownia Inżynierii Materiałowej
  • dr inż. Magda Drabowicz-Żybura, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-89
   e-mail: magda.drabowicz@up.lublin.pl
  • mgr inż. Piotr Ścibisz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-93
   e-mail: piotr.scibisz@up.lublin.pl / Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania
  • Ireneusz Walencik, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-93
   e-mail: ireneusz.walencik@up.lublin.pl / Zakład Ergonomii

  Profesorowie emerytowani