wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

20-069 Lublin, ul. Kr. St. Leszczyńskiego 7
tel. 81-533-06-44, fax 81-533-06-44
e-mail: kiksig@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Oleksandr Dorozhynskyy, profesor
tel. 81-524-81-21
e-mail: adorozhynskyy@hotmail.com

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

Pozostali pracownicy