wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Aktualności

26.01.2021

 

 

Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Głuskim

 

Dr hab. inż. Tadeusz Głuski, prof. nadzw. urodził się 11 lipca 1950 r. w Puławach. W 1974 roku ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Wyższej Szkoły Inżynierskiej
w Lublinie, a w 1977 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1986 roku na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie, a doktora habilitowanego w 2006 roku w zakresie inżynierii rolniczej – budownictwo rolnicze, na Wydziale Inżynierii Produkcji AR w Lublinie.

W 1974 roku został zatrudniony w Katedrze Melioracji i Budownictwa Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), gdzie kolejno pracował na stanowiskach: technika (lata 1974–1978), starszego asystenta (lata 1978–1986), adiunkta (1987–2005), prof. nadzw. oraz wykładowcy (lata 2006–2016). W latach 2007–2016 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Inżynierii Wiejskiej (obecnie: Zakładu Geodezji i Informacji Przestrzennej), natomiast w latach 2008-2016 sprawował funkcję Prodziekana Wydziału Inżynierii Produkcji.

Zainteresowania naukowe profesora Tadeusza Głuskiego dotyczyły głównie budownictwa rolniczego, fizyki budowli oraz technologii utrzymania zwierząt. Zajmował się ponadto badaniami nad mikroklimatem w budynkach inwentarskich i jego kształtowaniem. Jego dorobek naukowy obejmuje 62 publikacje, w tym 53 prace twórcze, których był autorem lub współautorem. Pod Jego kierunkiem powstało wiele prac inżynierskich i magisterskich.

Profesor Tadeusz Głuski był odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, ponadto był członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy śp. profesora Tadeusza Głuskiego – wychowawcę młodzieży akademickiej, dobrego kolegę i przyjaciela, ale przede wszystkim skromnego
i bardzo życzliwego człowieka.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

 Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji


« wstecz