[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

25.05.2018

Regionalne zróżnicowanie uwarunkowań konkurencyjności rolnictwa. Konkurencyjność rolnictwa Lubelszczyzny.

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową w UP w Lublinie 25.05.2018 r. nt.:  "Regionalne zróżnicowanie uwarunkowań konkurencyjności rolnictwa. Konkurencyjność rolnictwa Lubelszczyzny."

Termin: 25 maja 2018 r.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, sala konferencyjna (14, 15), budynek AGRO II, ul. Akademicka 15

Konferencja organizowana jest w ramach zadania 2.1 Programu Wieloletniego Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Kierownik zad. 2.1 dr hab. Jerzy Kopiński.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI


1.  Otwarcie konferencji – godz. 9.30
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie
prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor IUNG-PIB w Puławach
2. Rola Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie we wspieraniu rolnictwa i agrobiznesu Lubelszczyzny – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
3. Działalność IUNG-PIB jako wsparcie innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa– prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

Przerwa kawowa (30 minut) – godz. 11.00– 11.30

4.  Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w polskim rolnictwie – dr hab. Jerzy Kopiński
5.  Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej – dr hab. Anna Nowak
6.  Innowacje w produkcji chmielu i tytoniu – prof. dr hab. Teresa Doroszewska, dr Urszula Skomra
7.  Koncepcje nowych produktów spożywczych w opiniach nabywców finalnych – dr Sebastian Białoskurski
8.  Dyskusja i podsumowanie konferencji – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

Obiad (lunch) dla uczestników konferencji – godz. 14.00

Założenia organizacyjne:
1.  Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszty jednodniowej konferencji zostaną pokryte w ramach zadania 2.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB.
2.  Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów i podróży
3.  Na każdy z referatów przeznacza się 25 minut plus 5 minut na krótką dyskusję (pytania) po każdym wystąpieniu.
4.  Uczestnicy Konferencji otrzymają materiały w formie wydruku konspektów prezentacji przygotowane przez IUNG-PIB Puławy

Uczestnicy:

pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, pracownicy doradztwa, izb rolniczych, KOWR, agencji związanych z rolnictwem itp.

Współorganizatorzy:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
oraz
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
Katedra Zarządzania i Marketingu

Komitet Konferencji:
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
dr hab. Jerzy Kopiński
dr hab. Anna Nowak
dr hab. Mariusz Matyka, prof. IUNG-PIB
dr hab. Eugenia Czernyszewicz, prof. UP
dr hab. Armand Kasztelan
dr Marek Angowski
 


Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy dokonać do 30.04.2018 w Sekretariacie Konferencji:
Dr inż. Ewa Wójcik
UP w Lublinie
Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
ul. B. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin,
tel. 81-461-00-61 w. 127
e-mail: ekonomia.agrobiznes@up.lublin.pl
 

« wstecz