[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 

 

06.09.2021

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Parazytozy Zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne

                               

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

mam zaszczyt zaprosić

lekarzy praktyków oraz naukowców - sympatyków parazytologii weterynaryjnej na

 

II Konferencję Naukowo – Szkoleniową

Parazytozy Zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne.

 

Konferencja odbędzie się w Muzeum Rolnictwa i Weterynarii w Ciechanowcu
w dniach 6-9 września 2021 roku
.

 

przewodniczący komitetu organizacyjnego Prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk

Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
krzysztof.tomczuk@up.lublin.pl

 

 

Konferencja ma na celu prezentację najnowszych osiągnięć parazytologii weterynaryjnej w Polsce i krajach sąsiednich oraz ich popularyzację w celu praktycznego wykorzystania efektów badań. 

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele wiodących ośrodków badawczych w kraju i za granicą oraz zainteresowani praktykujący lekarze weterynarii. 

Program konferencji obejmuje odrębne sesje poświęcone parazytozom określonych gatunków zwierząt oraz zoonozom w kontekście ich inwazjologii, patogenezy diagnostyki i zwalczania.  

W przerwach  w obradach  planowane są wydarzenia kulturalne i integracyjne.

 

KOMUNIKAT I - PLAN KONFERENCJI

 

 

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

« wstecz