[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

03.06.2012

Lublin

 

XXIV Kongres Europejskiej Federacji
/ XXIV General Meeting of the European Grassland Federation /

- po raz pierwszy organizowany w Polsce -
odbędzie się w Lublinie w dniach
3.06 - 07.06.2012 r.


Kongres ma na celu wymianę doświadczeń naukowych z zakresu wykorzystywania zasobów trwałych użytków zielonych w Europie. Jego program to m.in. wykłady plenarne, warsztaty, kursy dla młodych naukowców oraz sesje naukowe. Kongres będzie również okazją do zaprezentowania potencjału polskiego rolnictwa oraz walorów przyrodniczo-kulturowych Lubelszczyzny. 

 


Kongres odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz pod patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka i Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Mariana Wesołowskiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły media:  Radio Lublin, Gazeta Wyborcza, TVP Oddział Lublin 
 

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Kongresu (w języku angielskim):
www.egf2012.pl

 

Kontakt:
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

Prof. Dr. Wanda Harkot  wanda.harkot@up.lublin.pl
Dr. Mariusz Kulik   mariusz.kulik@up.lublin.pl
 

« wstecz