[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

29.11.2017

Kreowanie programu kształcenia i planu studiów na kierunku Towaroznawstwo

 

Konferencja dotycząca Kreowania programu kształcenia i planu studiów na kierunku Towaroznawstwo

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii

oraz Rada Programowa ds. Kierunku

 

TOWAROZNAWSTWO

 

Zapraszają

na konferencję dotyczącą

Kreowania programu kształcenia
i planu studiów na kierunku Towaroznawstwo

 

Miejsce konferencji:

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

ul. Akademicka 15 (sala konferencyjna 14/15) Agro II

 

*****

 

Termin konferencji: 29 listopad 2017 rok 

   

PROGRAM KONFERENCJI

 

11.00.  Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

 

11.05  Prezentacja celu i programu kształcenia na kierunku Towaroznawstwo

 

11.15  Oferta edukacyjna na kierunku Towaroznawstwo

 

11.45  Prezentacja studentów z Kół Naukowych 

 

12.00   Informacja dotycząca pozadydaktycznej  działalności studentów UP w Lublinie

 

12.15  Wypowiedzi Gości i Dyskusja

 

12.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

   

 

DZIEKAN WYDZIAŁU

AGROBIOINŻYNIERII

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

 

Przewodnicząca Rady Programowej

kierunku TOWAROZNAWSTWO

Prof. dr hab. Barbara Sawicka

 

« wstecz