[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

23.05.2018

Szkolenie na Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg standardu GlobalGAP

 
 
Szkolenie na Auditora Wewnętrznego 
systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 
wg standardu GlobalGAP
 
 
Termin: 23-25 maja 2018
Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 

Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji auditora wewnętrznego i inspektora standardu GlobalGAP. GlobalGAP jest popularnym standardem w Polsce i na świecie zapewniającym jakość dla produkcji pierwotnej. Certyfikacji podlegają producenci m.in. owoców i warzyw. Kwalifikowany auditor/inspektor GlobalGAP może znaleźć zatrudnienie w gospodarstwach lub organizacjach producentów bezpośrednio przy nadzorze nad produkcją oraz w firmach doradczych wdrażających standardy dla rolnictwa.

 

Trzydniowy kurs został przygotowany na podstawie wymagań międzynarodowego standardu GlobalGAP oraz normy ISO 19011. Uczestnicy poznają wymagania standardu oraz przećwiczą proces auditowania. W trakcie szkolenia będą omawiane specyficzne wymagania, dyskutowane obserwacje auditowe, pozyskiwanie dowodów auditowych, co pozwoli uczestnikowi na zrozumienie treści standardu od strony praktycznej oraz celów auditu wewnętrznego. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia, profesjonalnie udokumentowane stosownymi certyfikatami kompetencji, są ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej oraz powodują wzrost siły przetargowej na rynku pracy.

 
Program szkolenia:

-        Wprowadzenie.

          Wymagania prawne dotyczące produkcji żywności,

          w tym produkcji podstawowej, w powiązaniu z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności

-        Interpretacja wymagań standardu GlobalGAP – dokumenty odniesienia GlobalGAP, opcje certyfikacji, QMS.

-        Wymagania i zadania dla auditorów i inspektorów wewnętrznych GlobalGAP.

-        Odniesienie i klasyfikacja niezgodności. Formułowanie niezgodności.

-        Audit systemu jakości.

-        Proces auditu, (rodzaje auditów, zasady auditowania, zarządzanie programem auditów).

-        Przygotowanie auditu, plan i lista kontrolna.

-        Inspekcje w gospodarstwach – termin inspekcji, lista kontrolna.

-        Działania auditowe na miejscu.

-        Ustalenia i wnioski z auditu.

-        Raport z inspekcji.

-        Raport z auditu.

-        Egzamin

 

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują 2 certyfikaty:

Certyfikat Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg standardu GlobalGAP  oraz Certyfikat Inspektora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg standardu GlobalGAP  wydany przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska.

Koszt kursu dla 1 uczestnika – studenta UP Lublin wynosi: 615,- zł brutto. Minimalna liczba osób w grupie: 20.

 

Uwaga: Cena uzyskania kwalifikacji na kursach otwartych poza Uczelnią to koszt ok 1 600 pln/os.

 

Zgłoszenia proszę nadsyłać na załączonym Formularzu na dwa tygodnie przed ustalonym terminem szkolenia tj. do 09.05.2018 r. a następnie PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA konieczne będzie dokonanie przedpłaty na podane w potwierdzeniu konto (min. 1 tydzień przed szkoleniem).

 

Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzymuje fakturę VAT a następnie po zdanym egzaminie certyfikat.

 

Informacje kontakt:

Dr hab. prof. nadzw. Eugenia Czernyszewicz,

Katedra Zarządzania i Marketingu

Tel.: 81 461 00 61 w.283, 
Tel./fax: 81 461 05 61,
e-mail: eugenia.czernyszewicz@up.lublin.pl
 

Monika Wiśniewska-Stefaniuk

Product Manager ds. branży spożywczej TÜV NORD Polska,

Tel.: +48 58 732 15 75,

tel. kom.: +48 697 700 230,

Fax: +48 58 732 15 74,

e-mail: m.stefaniuk@tuv-nord.pl, www.tuv-nord.pl

 
Partner

 

Kursy są organizowane we współpracy z firmą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. jedną ze spółek TUV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Spółka zatrudnia obecnie około 10 000 pracowników zatrudnionych na całym świecie. Grupa TÜV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki oraz Środkowego Wschodu, jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata.

    

« wstecz