[ MENU DODATKOWE ]


Zajęcia ogólnouczelniane

Wykaz przedmiotów w ramach zajęć ogólnouczelnianych, które zostaną uruchomione w roku akademickim 2018-2019

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach zajęć ogólnouczelnianych w  
roku akademickim 2018-2019 (semestr zimowy) na studiach stacjonarnych
 
Lp.
Nazwa przedmiotu
 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przedmiot
1.
Akademicki Savoir-vivre
 
Dr Monika Michalak-Majewska
2.
Zwierzęta w życiu człowieka
Dr hab. Ewa Januś
 
3.
Tajemnice warzyw, przypraw i ziół
 
Prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak
4.
Wpływ żywności na jakość życia człowieka
 
Dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, prof. nadzw.
5.
Pochodzenie i ewolucja życia na Ziemi
 
 
Dr hab. Wojciech Pęczuła

  
« wstecz