[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  robota budowlana

  2014-04-09Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu wykonania modernizacji Sali wykładowej ”A” w budynku Agrotechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15.AZP/PN/10/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-04-09 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-04-09 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-04-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik